Sport Wyczynowy

BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W RYWALIZACJI SPORTOWEJ

W DNIU 17.10.2018 W GODZ. 9.00 – 13.00 W KLUBIE SPORTOWYM ŚWIT BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ ZGODNIE Z ART. 37 USTAWY O SPORCIE ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 LIPCA 2016 R.

UWAGA : BADANIA DOTYCZĄ ZAWODNIKÓW POWYŻEJ 21 LAT.NA BADANIA PROSZĘ STAWIĆ SIĘ Z WYNIKAMI BADAŃ: EKG, MORFOLOGIA + OB.

CENA BADANIA 130 ZŁ PŁATNE W KASIE KS ŚWIT LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK 49 1020 2674 0000 2902 0083 1149

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych”

WAŻNE INFORMACJE DLA POSIADACZY BRONI

Badania lekarskie – Badania lekarskie dla uprawiających sport

 

PORTAL INFORMATYCZNY PZSS

Wszelkie informacje dot. bazy PZSS – PORTAL INFORMATYCZNY

Logowanie do systemu – https://portal.pzss.org.pl

 

 

 

2016 Wnioskowany Skład Kadry Narodowej

Osiągnięcia sportowe KS ŚWIT w latach 2011-2015 (003)