Aktualności

 

Egzamin na patent strzelecki:

16.06.2018 godz 12.00 

rejestracja uczestników egzaminu w godz. 8.30-11.30

badania lekarskie w dniu 15.06.2018 w godz. 11.00 – 19.00 w siedzibie klubu

Ważne informacje:

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI 2 2018

Regulamin patentu strzeleckiego

Wniosek na patent

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KS ŚWIT STARACHOWICE

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego „ŚWIT”, zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 29 czerwca 2018 w sali wykładowej KS „ŚWIT”
o godz. 15:45 w pierwszym terminie oraz
o godz. 16:15 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór protokolanta, powołanie komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwal i wniosków
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności za 2017 r
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
 8. Sprawy bieżące

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do kolegów mających nieopłacone składki członkowskie
o ich uregulowanie w kasie klubu lub przelewem.

Zaproszenie Pełnomocnictwo WALNE SPRAWOZDAWCZE 2018

 

 

ZAWODY LIGA KS ŚWIT 2018

Z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne obiektu oraz ograniczenie ilości dostępnych stanowisk strzeleckich prosimy o wcześniejszą rejestrację tel. 502227765

 

 • 21.04.2018 r.
 • 05.05.2018
 • 19.05.2018
 • 16.06.2018
 • 07.07.2018
 • 13.10.2018
 • 27.10.2018
 • 17.11.2018

 

WIZYTA WICEMINISTRA SPORTU NA STRZELNICY

http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/126,wiceminister-sportu-w-starachowicach

http://kielce.tvp.pl/23941716/strzelnica-odzyska-dawny-blask

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/art/9376920,wiceminister-sportu-goscil-w-starachowicach,id,t.html

 

 

DO POBRANIA

Deklaracja członkowska

Statut KS ŚWIT

 

WAŻNE INFORMACJE DLA POSIADACZY BRONI

Badania lekarskie – Badania lekarskie dla uprawiających sport