Aktualności

VIII DŁUGODYSTANSOWA OFENSYWA ZIMOWA – Skarżysko Kościelne 2020

Po raz ósmy na skarżyskiej strzelnicy odbędzie się Ofensywa Zimowa. Pomimo, że zawody odbywają się w styczniu polecamy wszystkim strzelcom długodystansowym start w tych zawodach. Czy będzie śnieg i mróz tego nie wiemy, wiemy natomiast, że na 100% będzie wspaniała atmosfera i atrakcyjne nagrody.
Głównym Organizatorem zawodów jest KLUB SPORTOWY „ŚWIT” STARACHOWICE.

Szczegóły:

Miejsce:  Strzelnica CASUL’L MESKO LONG RANGE 1500 m – SKARŻYSKO-KOŚCIELNE
Czas: 31.01.2020 (Trening – Piątek) –1.02.2020 (Zawody – Sobota) ·Organizator:  KLUB SPORTOWY „ŚWIT” STARACHOWICE

Uczestnictwo:  Posiadacze broni palnej do celów sportowych, łowieckich oraz kolekcjonerskich. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się osoby pełnoletnie zrzeszone lub sympatyzujące z klubami i organizacjami strzeleckimi, które biorą pełną odpowiedzialność za te osoby pod względem korzystania z broni w zakresie bezpiecznego jej obsługiwania.

Broń i wyposażenie:  Karabin centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze do 8.6 mm bez limitu wagowego.
Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne oraz hamulec wylotowy lub tłumik płomieni.
W całym zakresie przewidzianych regulaminem konkurencji zezwala się na opieranie broni w przedniej jej części na odłączalnych (przykręcanych) podporach ze składanymi nóżkami tzw. bipodach lub workach z wypełniaczem o wadze nie większej niż 5 kg. Tylną część broni można podpierać na odłączalnych monopodach lub workach z wypełniaczem o maksymalnej wadze do 3 kg. Podpory tak przednia i tylna nie mogą być połączone niczym innym jak samą bronią. Do podparcia broni dopuszcza się tzw. elementy przygodne typu plecak, futerał, torba itp. Waga tych przedmiotów nie może przekraczać w/w limitów wagowych tak z przodu jak i z tyłu broni.
Nie wolno stosować stojaków i podpór typu Benchrest, F-class, FTR bipod, skypodów, skrzynek z wypełniaczem oraz innych przekręcanych do broni lub samonośnych podpór z nieskładanymi nóżkami. Zawodnicy mogą korzystać z lunet obserwacyjnych ustawionych na swoim stanowisku. Zabrania się korzystać z pomocy i podpowiedzi obserwatorów.
W przypadku stosowania przez zawodnika innych podpór niż wymienionych w regulaminie, decyzje podejmie obsługa sędziowska.

Konkurencje oraz przepisy w tym zakresie:

1. Precyzja
 – zawodnicy strzelają trzy dystanse: 300 m, 600 m i 800 m, w dowolnej kolejności. Ilość amunicji na jeden dystans to 13 naboi. Zabronione jest strzelanie do jednego celu więcej niż trzynaście razy. Czas 20 minut. Postawa strzelecka leżąc. Cel 300 m tarcza TS2, 600 m tarcza typu pistolet szybkostrzelny 520×520, 800 m tarcza LR 800. Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin w ramach jednego dystansu, które następnie są sumowane. Wynikiem w tej konkurencji jest suma dziesięciu najwyższych punktów z trzech dystansów o maksymalnej wartości 300 pkt.


 1. Szybkość – Mad minute.
  Zawodnicy strzelają dystans 600 m w czasie 40 sekund z broni zasilanej magazynkami wymiennymi, oraz w czasie 2 minut z broni ładowanej pojedynczo z ręki. Cel tarcza TS2. Postawa strzelecka leżąc, ilość naboi nieograniczona. Wynikiem w tej konkurencji jest największa liczba punktów zdobyta w danym przedziale czasowym.
 1. Karabin Standard – dystans 300 m tarcza ISFF 300 m. Strzelec ma do dyspozycji czas 15 minut na oddanie 20 strzałów. Przednie podparcie w formie worka strzeleckiego (worek z wypełniaczem do 5 kg )

  4. Pojedynek snajperski.
  Konkurencja rozgrywana jest w systemie pucharowym i polega na jak najszybszym zestrzeleniu (położeniu) przez zawodnika trzech metalowych sylwetek ustawionych na dystansie 900 m. Zawodnicy strzelają parami, ilość amunicji to pięć naboi dla jednego zawodnika. Wygrywa ten zawodnik, który położy szybciej cele przeciwnika. W przypadku remisów decydować będzie czas „połażenia” 1, 2, 3 sylwetki
  Podział na kategorie kalibrowe. Wszystkie konkurencje rozgrywane bez podziału na klasy sprzętowe.
  Ocena punktowa, nagrody. Każda konkurencja oceniana jest indywidualnie. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dyplomy w zakresie miejsc od 1 do 4 dla każdej konkurencji.

Jednocześnie zostaną rozegrane zawody Karabin Standard – dystans 300 m tarcza ISFF 300 m. Strzelec ma do dyspozycji czas 15 minut na oddanie 20 strzałów. Przednie podparcie w formie worka strzeleckiego. Rejestracja: kontakt@strzelnica-starachowice.pl

Przepisy bezpieczeństwa.
Każdego zawodnika biorącego udział w zawodach obowiązuje regulamin strzelnicy oraz przepisy bezpieczeństwa. Zawodnicy wykonują polecenia sędziów, wyciągają, ładują, rozładowują broń tylko na ich komendy. Komendę do otwarcia ognia wydaje tylko sędzia prowadzący strzelanie oraz sprawdza rozładowanie broni. Zawodnik na stanowisku może mieć taką ilość amunicji jaką przewiduje konkurencja. W przypadku oddania przez zawodnika więcej strzałów lub bez komendy sędziego na otwarcie ognia lub po komendzie przerwania ognia, podlega on dyskwalifikacji w danej konkurencji. Zabronione jest porozumiewanie się z obserwatorem w celu naprowadzania zawodnika na cel za pomocą urządzeń radiowych, optycznych lub w inny sposób oraz porozumiewanie się między zawodnikami w czasie strzelań. Zabronione jest wyciąganie broni i amunicji poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Organizacja oraz koszty uczestnictwa.
Łączne startowe za konkurencje (zimny strzał, precyzja, szybkość, pojedynek) oraz trening – 300 zł.
Opłatę startową należy wnieść na konto KS Świt nr: 49 1020 2674 0000 2902 0083 1149 w tytule przelewu „Ofensywa Zimowa 2020”
Organizator gwarantuje posiłek regeneracyjny w ramach opłaty startowej w dniu 01.02.2020. Zawodnicy przyjeżdżają z własną bronią i na własny koszt.
Rejestracja zawodników: kontakt@strzelnica-starachowice.pl
Do rejestracji należy podać: Imię i nazwisko, kaliber broni, nr pozwolenia na broń

Istnieje możliwość startu zawodników z zagranicy. Zaproszenie zostanie wysłane po przesłaniu informacji na ww. adres mailowy.
Możliwość zakwaterowania wraz z depozytem broni (Hotel sportowy KS „ŚWIT” Starachowice, ul. Strzelnicza 29, 27-200 Starachowice, tel. 512-010-889).

Telefon kontaktowy do organizatora zawodów: Adam Gregorczyk – 502 22 77 65,

Krzysztof Lisowski – 536 409 536, telefon ostateczny Karol 666-104-444.

 

 


Zawodnicy KS ŚWIT Starachowice proszeni są o składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2020 za pośrednictwem portalu informatycznego PZSS 

PORTAL INFORMATYCZNY PZSS

Wszelkie informacje dot. bazy PZSS – PORTAL INFORMATYCZNY

Logowanie do systemu – https://portal.pzss.org.pl

 


URZĄD MIASTA STARACHOWICE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

KLUB SPORTOWY ŚWIT

Jak co roku najmłodsi mieszkańcy Starachowic będą mieli możliwość uczestnictwa w strzeleckich feriach zimowych w CSS Starachowice wspólnie z Klubem Sportowym ŚWIT. Dla uczestników przygotowaliśmy pokazy broni i wyposażenia zawodników strzelectwa sportowego. Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość odbyć trening strzelecki pod bacznym okiem wybitnych trenerów strzelectwa sportowego. Dodatkowo wszyscy przejdą szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na strzelnicy oraz obsługi broni. Na koniec wszyscy otrzymają swoje tarcze i coś słodkiego.

termin zajęć zostanie opublikowany w informatorze miejskim UM Starachowice

Na zajęcia zaprasza:
Urząd Miasta Starachowice
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach
Klub Sportowy ŚWIT

———————————————————————————————

 

K L U B     S P O R T O W Y    Ś W I T     S T A R A C H O W I C E 

 

W odpowiedzi na bardzo liczne zapytania od osób i organizacji strzeleckich z Polski, Anglii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, oraz naszych członków, przyjaciół, sympatyków i świata mediów, dotyczących działalności Klubu Sportowego ŚWIT w kontekście modernizacji
i przeznaczenia obiektu, proszę Państwa o odrobinę wytrwałości i oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń.

Przesyłane przez Państwa wiadomości, przeprowadzone rozmowy jak też treści priv, Zarząd Klubu bardzo wnikliwie analizuje i oczywiście podziela Wasze obawy, potwierdzając ich prawdziwość.

Tylko w ostatnim czasie od zatroskanych przyjaciół naszego stowarzyszenia otrzymałem ponad 3.000 wiadomości co może wskazywać, iż cieszymy się niemałym szacunkiem a Wasza troska motywuje nas do walki i jeszcze cięższej pracy. Mobilizacja i Wasze deklaracje wszelkiej pomocy przyjmujemy z pełnią serdeczności i wdzięczności.

Na chwilę obecną z pokorą oczekujemy na rozwój sytuacji, która określona jest datą 31.03.2020 r. i do tego czasu Zarząd przedstawi informację w przedmiotowej sprawie.

Przez ostatnie 3 lata poświęciliśmy się bez reszty w realizację zadania modernizacji obiektu, ponosząc poważne rany finansowe i osobiste, aby wieloletnie tradycje strzelectwa sportowego w mistrzowskim wydaniu pozostały w mieście Starachowice. Podstawą była dotychczasowa heroiczna działalność i postawa zawodników, kadry trenerskiej, zarządzających, naszych przyjaciół oraz wolontariuszy, dzięki którym można było uzasadnić składane wnioski jak też utrzymać działalność Klubu Sportowego ŚWIT i szkolenie dzieci i młodzieży z fantastycznymi wynikami
w okresie prowadzonych prac budowlanych.

                                                                                                                                                                                             Ze strzeleckim pozdrowieniem:

                                                                                                                                                                                   Zarząd KS ŚWIT Starachowice 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BRON DO CELÓW SPORTOWYCH:

W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji polecającym niehonorowanie obecnej formy orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz orzeczeń o nadaniu licencji zawodniczej w postępowaniach administracyjnych dot. wydawania pozwoleń na broń jako dokumentów niespełniających wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń.

Pełna treść informacji oraz sposób postępowania – POBIERZ

 

OD DNIA 01.04.2020 BĘDZIE OPUBLIKOWANA NOWA STRONA INTERNETOWA KS ŚWIT STARACHOWICE

CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO W STARACHOWICACH

 

W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ STRZELNICY PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ
SZKOLEŃ I ZAWODÓW NA TERENIE OBIEKTU

 

PORTAL INFORMATYCZNY PZSS

Wszelkie informacje dot. bazy PZSS – PORTAL INFORMATYCZNY

Logowanie do systemu – https://portal.pzss.org.pl

 

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Planowany termin kursu – do ustalenia

 

 


 

WAŻNE INFORMACJE DLA POSIADACZY BRONI

Badania lekarskie – Badania lekarskie dla uprawiających sport

 


 

WIZYTA WICEMINISTRA SPORTU NA STRZELNICY

http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/126,wiceminister-sportu-w-starachowicach

http://kielce.tvp.pl/23941716/strzelnica-odzyska-dawny-blask

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/art/9376920,wiceminister-sportu-goscil-w-starachowicach,id,t.html

 


 

DO POBRANIA

Deklaracja członkowska

Statut KS ŚWIT