Aktualności

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 13.10.2018  W GODZ. 9.00 – 18.00 KLUB SPORTOWY ŚWIT W STARACHOWICACH ORGANIZUJE

KURS SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO KLASY III

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez:

Antoniego KAMIŃSKIEGO , Przewodniczącego kolegium sędziów PZSS, sędziego klasy międzynarodowej

Zgłoszenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail – zgłoszenie

W terminie poprzedzającym kurs uczestnicy winni dostarczyć 1 zdjęcie (dowodowe )  oraz wypełniony wniosek o wydanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy III – Wniosek o przyznanie licencji sedziego 3 kl

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne złożenie wniosku wraz ze zdjęciem oraz dokonanie opłat.

UWAGA – ILOŚĆ UCZESTNIKÓW KURSU JEST OGRANICZONA ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚCI SALI KONFERENCYJNEJ.

Wszelkie informacje dostępne w siedzibie klubu.

 

PO UZYSKANIU LICENCJI SĘDZIEGO KLUB SPORTOWY ŚWIT PRZEPROWADZI KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

PLANOWANY TERMIN 10.11.2018 


 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

Niepubliczna Szkoła Szkolenia Obronnego prowadzona przez Klub Sportowy ŚWIT w Starachowicach zaprasza do uczestnictwa w kursach doskonalących dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 40

KOSZT DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH –  299 zł netto

ISNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY

 

tel. 502227765 – Adam

505388718 – Leszek

 


 

 

BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W RYWALIZACJI SPORTOWEJ

W DNIU 06.10.2018 W GODZ. 9.00 – 14.00 W KLUBIE SPORTOWYM ŚWIT BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ ZGODNIE Z ART. 37 USTAWY O SPORCIE ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 LIPCA 2016 R.

UWAGA : BADANIA DOTYCZĄ ZAWODNIKÓW POWYŻEJ 21 LAT.NA BADANIA PROSZĘ STAWIĆ SIĘ Z WYNIKAMI BADAŃ: EKG, MORFOLOGIA + OB.

CENA BADANIA 130 ZŁ PŁATNE W KASIE KS ŚWIT LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK 49 1020 2674 0000 2902 0083 1149

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych”

 

WAŻNE INFORMACJE DLA POSIADACZY BRONI

Badania lekarskie – Badania lekarskie dla uprawiających sport

 


 

ZAWODY LIGA KS ŚWIT 2018

Z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne obiektu oraz ograniczenie ilości dostępnych stanowisk strzeleckich prosimy o wcześniejszą rejestrację tel. 502227765

 

  • 21.04.2018 r.
  • 05.05.2018
  • 19.05.2018
  • 16.06.2018
  • 07.07.2018
  • 06.10.2018
  • 27.10.2018
  • 17.11.2018

 

WIZYTA WICEMINISTRA SPORTU NA STRZELNICY

http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/126,wiceminister-sportu-w-starachowicach

http://kielce.tvp.pl/23941716/strzelnica-odzyska-dawny-blask

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/art/9376920,wiceminister-sportu-goscil-w-starachowicach,id,t.html

 


 

DO POBRANIA

Deklaracja członkowska

Statut KS ŚWIT