Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BRON DO CELÓW SPORTOWYCH:

W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji polecającym niehonorowanie obecnej formy orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz orzeczeń o nadaniu licencji zawodniczej w postępowaniach administracyjnych dot. wydawania pozwoleń na broń jako dokumentów niespełniających wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń.

Pełna treść informacji oraz sposób postępowania – POBIERZ

 

OD DNIA 01.10.2019 BĘDZIE OPUBLIKOWANA NOWA STRONA INTERNETOWA KS ŚWIT STARACHOWICE

CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO W STARACHOWICACH

 

W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ STRZELNICY PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ
SZKOLEŃ I ZAWODÓW NA TERENIE OBIEKTU

 

PORTAL INFORMATYCZNY PZSS

Wszelkie informacje dot. bazy PZSS – PORTAL INFORMATYCZNY

Logowanie do systemu – https://portal.pzss.org.pl

 

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Planowany termin kursu – do ustalenia

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

Niepubliczna Szkoła Szkolenia Obronnego prowadzona przez Klub Sportowy ŚWIT w Starachowicach zaprasza do uczestnictwa w kursach doskonalących dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 40

KOSZT DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH –  299 zł netto

ISNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY

 

tel. 502227765 – Adam

505388718 – Leszek

 


 

BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W RYWALIZACJI SPORTOWEJ

W KLUBIE SPORTOWYM ŚWIT BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ ZGODNIE Z ART. 37 USTAWY O SPORCIE ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 LIPCA 2016 R.

UWAGA : BADANIA DOTYCZĄ ZAWODNIKÓW POWYŻEJ 21 LAT.NA BADANIA PROSZĘ STAWIĆ SIĘ Z WYNIKAMI BADAŃ: EKG, MORFOLOGIA + OB.

CENA BADANIA 130 ZŁ PŁATNE W KASIE KS ŚWIT LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK 49 1020 2674 0000 2902 0083 1149

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych”

 

WAŻNE INFORMACJE DLA POSIADACZY BRONI

Badania lekarskie – Badania lekarskie dla uprawiających sport

 


 

WIZYTA WICEMINISTRA SPORTU NA STRZELNICY

http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/126,wiceminister-sportu-w-starachowicach

http://kielce.tvp.pl/23941716/strzelnica-odzyska-dawny-blask

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/art/9376920,wiceminister-sportu-goscil-w-starachowicach,id,t.html

 


 

DO POBRANIA

Deklaracja członkowska

Statut KS ŚWIT